Arabuluculuk

Anlaşmazlıkların dava dışı çözümü için tarafların başvurduğu bir yoldur.  Çözüme ve sonuca daha kısa yoldan ulaşılabilmemizde faydası sağlar.        Bu şekil de uzun yargılama süreci sonrasında doğabilecek muhtemel zararların önüne geçilebilir. Arabuluculuk ile anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasında her iki taraf için en iyi ve makul bir yol bulunmuş olur.

Taraflar arasında uzlaşmanın sağlanması halinde; uzlaşmanın konusu, yeri, tarih ve karşılıklı yerine getirilecek edimleri içeren hususlar tutanak haline getirilir. Böyle bir tutanak ilam niteliğindedir ve bu yönteme başvurulmak sureti ile dava açılmadan veya açılmış olupta henüz duruşma başlamadan önce hukuksal sorunlar ve davalar, tarafların kendi isteklerine uygun şekilde çözüme kavuşturulmuş olur.      Tasarım ve Uygulama rf