Danışmanlık

Gerek özel yaşantımızda ve gerekse de iş hayatımızda çeşitli hukuksal soru ve sorunlarla iç içe yaşarız. Bu sorunlar bir çok kez gerçek veya tüzel kişiler arasında  anlaşmazlıkların yaşanmasına yol açar.  Avukatlık mesleğinin yerine getirilmesi sadece  anlaşmazlıkları mahkemeler  önünde çözüme kavuşturmak değildir. Avukatlar dava takibinin yanı sıra, müvekkillerinin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri hukuki soru ve sorunların çözümü için yol gösterici görevini de üstlenmişledir.  Bu nedenledir ki; gerçek veya tüzel kişiler hukuki danışmanlık hizmeti neticesinde muhtemel davalardan kendilerini koruyabilirler. Karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel herhangi bir uyuşmazlığın dava yoluna neden  olmaması yada dava yoluna gitmeden çözümlenmesi hukuki danışmanlık hizmeti neticesinde mümkündür.Avukatlık mesleği ve hizmeti sadece dava vekilliği olarak ta değerlendirilmemelidir.Tasarım ve Uygulama rf